Съдове за готвене от ново поколение, подходящи за индукционни плотове

 

Какви са разликите при индукционните съдове и с какво те са по-специални от останалите, които се предлагат на пазара?

Начинът на действие при индукционните плотове най-просто казано е следният: уредът генерира електромагнитно поле, което се синхронизира с магнита на дъното на съдовете, което от своя страна предизвиква индукционния процес, при който настъпва нагряване. Точно затова е нужно съдовете, в които готвите върху тези плотове, да отговарят на известен брой условия:

        1. Трябва да са изработени от феромагнитни материали (или поне дъното). Това включва неръждаема           или емайлирана стомана, както и чугун.

        2. Дъната им трябва да са изцяло равни. Освен това трябва да пасват добре на зоната за готвене,                   защото в противен случай тя може да не се активира.

Над 80% от предлаганите от нас съдове са подходящи именно за такъв вид индукционни плотове, като технологията на изработка подлежи на постоянно модифициране спрямо предлаганите на пазара индукционни плотове.

Имайте предвид, че някои плотове позволяват по-голяма гъвкавост по отношение на ограничението на повърхността. Това ще рече, че могат да нагряват и повърхности, които са с по-голям или по-малък размер от този на използваната зона за готвене.

Съществуват също така тигани и други съдове, чието дъно е съставено от различни материали. Това може да ви позволи да го използвате върху индукционен плот, но не трябва да забравяте, че при индукцията се нагряват само феромагнитните елементи. Следователно, ако в състава има и други материали, това ще намали силата и обхвата на нагряване.

Какви са разликите между точкова, пълна и индукция от край до край, можете да разберете от изображението по-долу.

 

 

Обща употреба на съдове върху индукционни плотове

• Винаги следвайте инструкциите на производителя за правилна употреба на кухненските плотове и за специфични ограничения за готварски съдове.

• Когато използвате стъклени плотове, винаги вдигайте съда директно нагоре, за да предотвратите появата на драскотини, НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ И НЕ ПЛЪЗГАЙТЕ СЪДОВЕТЕ ВЪРХУ СТЪКЛЕНИ ПЛОТОВЕ.

• Внимавайте вашият плот за готвене и основата на съда да са идеално чисти, всяко чуждо тяло попаднало там е предпоставка за надраскване повърхността на плота.

• Ако опаковката указва ПОДХОДЯЩО ЗА ИНДУКЦИЯ:

- индукцията е много бърз източник на топлоподаване. Не прегрявайте и не загрявайте бързо празни съдове или тигани, тъй като прекомерната топлина може да повреди съдовете за готвене или плота. Когато предварително нагрявате съдовете си за готвене, препоръчваме да това да става постепенно.

- НИКОГА НЕ ПУСКАЙТЕ НА МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ ИНДУКЦИОННИЯ ПЛОТ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПОСТАВЯНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ГОТВЕНЕ. ТОВА КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ ДЕФОРМИРАНЕ И УВДЕЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ОТ КОИТО СА ИЗРАБОТЕНИ.

- когато котлона е на висока степен, може да се чуе бръмчащ звук. Това се дължи на спецификата при идукционно нагряване и не означава неизправност нито в плота, нито в съдовете за готвене.

- винаги изсушавайте основата на съдовете си преди готвене, особено ако използвате на керамичен, халогенен или индукционен котлон, в противен случай тиганът може да се залепи върху плота.

- ефективността на тигана може да бъде повлияна от диаметъра и силата на вашата индукционна готварска плоча. Спазването на по-горе описаните инструкции, ще запази вашите съдове здрави за доста по-дълъг период и ще улесни значително приготвянето на любимите ви ястия. Надяваме се предоставената от нас информация да Ви е била полезна и да сме Ви помогнали да направите правилен избор. Нека заедно превърнем готвенето в приятно занимание, спестяващо време и средства.

Назад към всички новини