Творчество, иновации и наука в кухнята

14.11.2017

Бергнер България и COOK & CHEF ~ I N S T I T U T E ~

   

Cook & Chef Institute е фондация, съставена от професионални готвачи от цял свят, занимаващи се с международно и кулинарно изкуство. Тяхната цел е да споделят своят опит и стратегическо мислене за готвенето и технологичните иновации в кухнята.

МИСИЯ

Какво споделят професионалистите ?

"Нашата мисия е да гарантираме за иновациите в световен мащаб, чрез продуктите които допринасят за подобряване на кулинарното изкуство, като се обръща внимание на храненето, здравето и благосъстоянието на хората, предлагайки им продукти от най-високо качество".

За постигането на тези цели е необходимо високо ниво на знания и обучение на квалифицирани професионалисти. Институтът насърчава научните изследвания сред специалистите в областта на готварството и сред бизнес секторите, пряко и непряко свързани с гастрономията. Това подпомага трансфера на технологии и иновациите в сектора.

 

ВИЗИЯ

Визията на Cook & Chef Институт отразява дългосрочните стремежи, мечтите и надеждите на фондацията.

Идеята на фондацията е да отговори на всички предизвикателства в развитието на иновации в областта на гастрономията. Трябва да се има предвид устойчивостта във всички области на дейността, за настоящите и бъдещите поколения.

КЛЮЧОВИ ЦЕННОСТИ

~ Безпристрастност, честност и лоялност ~

Тези три ключови фактора са основен ангажимент на всички членове на Cook & Chef институт.

~Социална отговорност и отличнителни постижения ~

„Определете какво допринася за обществото и се съсредоточете върху генерирането на тази стойност във всичко, което правите” – казват професионалистите, отдадени на постигането на тези цели.

~ Загриженост за околната среда ~

Ангажираност към устойчиви бизнес практики, които защитават бъдещите поколения.

~ Почитайки удоволствията ~

На гастрономията, готвенето и кулинарните изкуства като цяло.

~ Иновация ~

Насърчаване на непрекъснатото усувуршенстване в света на иновациите за постигане на максимално качество.

~ Съвместна дейност ~

Насърчаване за участие на всички за постигане на обща цел, споделяйки информация и знания.

~ Етично поведение ~

Действайки с професионализъм, морална почтеност, лоялност и уважение към човечеството.

~ Уважение и откритост към килтурното многообразие ~

Cook & Chef Институт прави всичко възможно да се потопи в културата и традициите на всяка страна, в която се намира.

Cook & Chef Институт е посветен в засилване на безопасността на храните за потребителите и подобряване на прозрачността на информацията, свързана с тях. Институтът избира и препоръчва продукти, които са предмет на предварителен, пълен и изчерпателен одит от комитетът от главни готвачи.

Институтът Cook & Chef събира фигури от света на международната кухня, които споделят стратегическото мислене за готвенето и технологичночните иновации в кухнята. Те споделят нови тенденции и знания, за да дадат добавена стойност на гастрономията в най-широкия й смисъл.

 

 

« Назад към всички новини