Bergner - Mall of Sofia

Bergner - Mall of Sofia

Адрес: гр. София 1303 бул. „Александър Стамболийски“ № 101 А, Етаж 1

Телефон за връзка: 0884 968 897

E-mail: mos@bergner-bg.com

Работно време: 10:00 - 21:00 ч.

5-500 BGN